Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Terapia zajęciowa jako innowacyjna forma turystyki zdrowotnej na wsi
Współczesne problemy rozwoju turystyki w ujęciu regionalnym
Problemy rozwoju regionalnego
DEVELOPMENT OF REGIONS IN KNOWLEDGE ECONOMY
Innowacje w rozwoju turystyki
Doradztwo w działalności przedsiębiorczej
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej
Media w społeczeństwie informacyjnym. Tom II
Media w społeczeństwie informacyjnym. Tom III
Potencjał turystyczny regionów
Potencjał turystyczny w regionach
Problems of tourism development on rural areas
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich
Społeczno-ekonomiczne determinanty rozwoju obszarów wiejskich
Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
Turystyczne funkcje obszarów wiejskich
Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich
Wizerunek jednostek samorządu terytorialnego
Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego
Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich)
Sposoby współpracy doradców z rolnikami zorganizowanymi w grupy producentów rolnych
Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznasu z obszarów wiejskich