II Międzynarodowa Konferencja Naukowa
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII I ICH ZASTOSOWANIE

Golądkowo, 9 kwietnia 2014 r.

komunikat 1
program konferencji