Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa SGGW w Warszawie
Mazowiecki Instytut Kultury

Zapraszają na konferencję naukową

Nowe kierunki rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej na Mazowszu

Patronat honorowy
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

28 września 2016 r.

Miejsce konferencji
Mazowiecki Instytut Kultury
Warszawa,  ul. Elektoralna 12

Program konferencji