III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu

„Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów”
20 października 2021 r.
w wersji on-line (Microsoft Teams).