Wyzwania w rozwoju regionów
22 czerwca 2022 r.

Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów
20 października 2021 r.

Wyzwania w rozwoju regionów
21 kwietnia 2021 r.

Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów
Warszawa 10 września 2020 r.

III Konferencja Naukowa Wyzwania w rozwoju regionów
Warszawa 21 lutego 2020

Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju regionów

Wilkasy 26-27 września 2019

Samorząd, marketing terytorialny a media. Przykłady dobrych praktyk na Mazowszu
Warszawa 14 czerwca 2019

Informacja i promocja w rozwoju przedsiębiorczości
Lwów 16-18.09.2018

Współczesne wymiary samorządności
Warszawa 11.07. 2018

Media o wsi. Media na wsi
Warszawa, 2 czerwca 2017 roku

Problemy rozwoju turystyki w Polsce i na Litwie. Wspomnienie osiągnięć i sylwetek naukowych prof. dr hab. Zygmunta Przychodzenia i dr inż. Elżbiety Jachimowicz
Warszawa – Wilno – Biała Waka, 19 – 21 kwietnia 2017

Nowe kierunki rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej na Mazowszu
Warszawa, 28.09.2016

Terapia zajęciowa jako innowacyjna forma turystyki zdrowotnej na wsi
Białystok 21.06.2016

Przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju obszarów wiejskich – doświadczenia europejskie
Iwano-Frankiwsk, 04-06.12.2015

Kapitał ludzki – stan i perspektywy rozwoju
Warszawa, 20.10.2015 r.

Potencjał turystyczny Mazowsza i możliwości jego wykorzystania
Warszawa, 08.05.2015 r.

Zarządzanie rozwojem regionalnym
Pułtusk, 16 kwietnia 2015 roku

 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII I ICH ZASTOSOWANIE
Golądkowo, 9 kwietnia 2014 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich
Warszawa – Winnica – Simferopol (Krym) 13 – 21 września 2013

I Międzynarodowa konferencja naukowa nauczycieli akademickich, studentów i praktyków gospodarczych: „Innowacyjność gospodarki turystycznej”
Golądkowo-Okopy, 21-22 czerwca 2013 r.

Seminarium Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Warszawa 15-01-2013 r.

Warszawa – Golądkowo (k. Pułtuska), 23 – 24 listopada 2012

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości na wsi

Problematyka niepełnosprawności w mediach i edukacji
Warszawa 29 maja 2012 r.

WIEŚ – ROLNICTWO – MEDIA „Media relations w sektorze rolno-spożywczym”
Warszawa 26 maja 2012 r.

Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich Doświadczenia europejskie
Biała Waka (Litwa) 14 – 18 września 2011 r.

Zarządzanie informacją w jednostkach samorządu terytorialnego
Sumy (Ukraina), 12 – 18 września 2010 r.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich – stan i perspektywy rozwoju
Warszawa 17 – 18 czerwca 2010 r.

Uwarunkowania rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Warszawa-Suchowola-Wilno-Troki, 22 – 25 czerwca 2009

Komunikowanie i doradztwo w działalności przedsiębiorczej
Warszawa – SGGW, 28 listopada 2008

Osiągnięcia i bariery w rozwoju turystyki wiejskiej
Warszawa – SGGW, 20 czerwca 2008

Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich
Warszawa, 23 listopada 2007