Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Problemy rozwoju turystyki w Polsce i na Litwie.
Wspomnienie osiągnięć i sylwetek naukowych
prof. dr hab. Zygmunta Przychodzenia
i dr inż. Elżbiety Jachimowicz

Warszawa – Wilno – Biała Waka,
19 – 21 kwietnia 2017

Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa (doc) | (pdf)
Wymogi redakcyjne