Międzynarodowa konferencja naukowa

Problemy rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Doświadczenia europejskie

Biała Waka (Litwa) 14 – 18 września 2011 r.


Komunikat 1
Formularz zgloszenia – Biała Waka
Wymogi edytorskie publikacji