Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Informacja i promocja w rozwoju przedsiębiorczości

Lwów
16-18.09.2018

Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa – (PDF) – (DOC)