Seminarium
Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Warszawa 15-01-2013 r.