Historia
Katedry Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa

Powstanie i rozwój Katedry datuje się od 1926 r., kiedy to prof. W. Grabski utworzył w SGGW Studium Agronomii Społecznej, w ramach którego przygotowywano kandydatów na doradców rolniczych. Z inicjatywy prof. W. Grabskiego powstał również Instytut Socjologii Wsi. W roku 1961 utworzono Katedrę Teorii i Organizacji Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW.
Kierownikami Katedry Teorii i Organizacji Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej byli:

  • od 1.01.1962 r. – 1.10.1963 r. doc. Witold Miśkiewicz – p.o. kierownik
  • od 1.10. 1963 r. – 15.11.1966 r. prof. dr Jan Bartecki – kurator
  • od 15. 11. 1966 r. – 31.12.1968 r. prof. dr Leon Lewandowski – kurator
  • od 1.03.1969 r. – 1970 r. doc. dr hab. Czesław Maziarz – kierownik Katedry

W 1970 roku włączono Katedrę Teorii i Organizacji Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej oraz Katedrę Pedagogiki do nowoutworzonego Instytutu Oświaty Rolniczej (IOR).
W 1982 r. z IOR wyodrębniono Katedrę Socjologii i Doradztwa Rolniczego z dwoma Zespołami:

  • Zespół Pozaszkolnej Oświaty Rolniczej i Doradztwa Rolniczego
  • Zespół Socjologii Wsi i Rolnictwa.

Kierownikiem Katedry i Zespołu Pozaszkolnej Oświaty i Doradztwa Rolniczego został doc. dr hab. Zygmunt Przychodzeń.
W 1996 roku wydzielono z Katedry Socjologii i Doradztwa Rolniczego samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną pod nazwą: Katedra Doradztwa Rolniczego, której kierownictwo objął prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń.
W 2000 r. Katedra Doradztwa Rolniczego włączona została do Katedry Nauk Humanistycznych, którą do 30.06.2006 r. kierował prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń.
Dalsza rozbudowa kierunku studiów Socjologia spowodowała utworzenie od 1 lipca 2006 r. nowego wydziału pod nazwą: Wydział Nauk Humanistycznych SGGW. Z dotychczasowej Katedry Nauk Humanistycznych została wydzielona nowa jednostka, która od 1 stycznia 2007 r. przyjęła nazwę: Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa z trzema zakładami: Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Rozwoju Wsi, Zakład Ekonomiki i Organizacji Edukacji i pozostała w strukturze Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego. Kierownikiem Katedry od 1 lipca 2006 r. została dr hab. Krystyna Krzyżanowska – prof. SGGW.