Przedsiębiorczość i innowacyjność w rozwoju obszarów wiejskich – doświadczenia europejskie

Iwano-Frankiwsk, 04-06.12.2015 (Ukraina)

Ulotka informacyjna