Konferencja naukowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości na wsi

Warszawa – Golądkowo (k. Pułtuska),
23 – 24 listopada 2012


Komunikat 1
Karta zgłoszeniowa – (PDF)(MS Word)
Wymogi edytorskie publikacji
Program konferencji