Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich

Warszawa – Winnica – Simferopol (Krym)
13 – 21 września 2013

komunikat 1
Karta zgłoszeniowa – (PDF)(MS Word)
Program konferencji